• İlkelerimiz:
  • öğrenci -veli odaklılık
  • Dürüstlük, şeffaflık ve güven
  • Velilerle ve süreçlerle yönetim
  • İnanmak , çalışmak ve başarmak
  • Öğrenme, öğretme ve eğitme
  • Sürekli iyileştirme ve yenileştirme
  • Önerilere açık olmak
  • Kararlılık
  • Otokontrol
  • Katılımcılık
  • Paylaşımcılık
  • Çözüm Üretme
  • İletişime önem verme
  • İnsana saygı, doğaya saygı
  • Sevgi ve Hoşgörü